Trygge Barnehager har etablert 456 barnehager for private og kommuner i Norge